top of page

THE TIMES is een forum voor jonge componisten. Een jonge componist kan lessen volgen op de muziekacademie, deelnemen aan stages en zoveel mogelijk instrumenten proberen onder de knie te krijgen, maar uiteindelijk blijft de uitvoering van een compositie de belangrijkste noodzaak.

Jonge componisten hebben vooral nood aan experiment en samenwerking met professionele musici om hun persoonlijke stijl en vakmanschap verder te kunnen ontwikkelen.

HERMESensemble biedt met THE TIMES de mogelijkheid aan jonge componisten (10-20 jaar) om hun werken te laten uitvoeren en te experimenteren met klanken tijdens de repetities. De deelnemers worden daarbij gecoached door professionele componisten.

Dit resulteert in een jaarlijks slotconcert in de concertzaal van AMUZ. Van dit concert wordt een professionele opname gemaakt.

Hoewel er ruimte is voor experiment, wordt van de deelnemers een afgewerkte partituur verwacht (met eventueel tape), die tijdens het repetitieproces kan worden aangepast in samenwerking met de coaches.

Omdat het onmogelijk is om alle partituren uit te voeren, worden de ingezonden composities door een professionele jury geselecteerd (met o.a. Wim Henderickx, Diederik Glorieux, Bram Van Camp, Hanne Deneire, Steven Prengels, Koen Kessels en musici van HERMESensemble). Naast kwalitatieve maatstaven, wordt voorkeur gegeven aan partituren die ook uitdagend zijn voor het ensemble.

Toch is THE TIMES geen wedstrijd maar een forum voor jonge componisten waar elke deelnemer de kans krijgt om bij te leren en te evolueren. Deelnemers die niet geselecteerd werden, worden gestimuleerd om de repetities bij te wonen en krijgen feedback. Dit leidde in het verleden dikwijls tot nieuwe ervaringen, waardoor de deelnemers in een volgende editie wel geselecteerd werden. De repetities worden bovendien opengesteld voor alle geïnteresseerden die jong zijn en componeren.

bottom of page